Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna

Między katedrą a katedrą

Kościół a nauka, kultura i polityka

Konferencja zdalna przez platformę Microsoft Teams.

Transmisja LIVE na Facebooku.

26 listopada 2020
godz. 12:00
uniwersytet-slaski_logo_poziome_biale.pn

KONFERENCJA - NAGRANIA

Rozpoczęcie konferencji wraz z wykładem inauguracyjnym

Sekcja kulturoznawcza

Sekcja teologiczno-filozoficzna

Sekcja historyczna

Sekcja prawna

Panel profesorów wraz z zakończeniem konferencji

 

O KONFERENCJI

Konferencja „Między katedrą a katedrą” skupia się wokół szeroko rozumianej relacji między Kościołem a różnorodnymi sferami życia człowieka. Jej celem jest zarówno poszukiwanie wspólnych obszarów refleksji oraz działania, jak i kształtowanie relacji między religią a nauką, kulturą, polityką, a także innymi dziedzinami.

 

Tegoroczne spotkanie będzie już trzecim tego typu. Pierwsza konferencja „Między katedrą a katedrą” odbyła się w styczniu 2018 roku, druga – w kwietniu 2019 roku. Ze względu na prowadzenie merytorycznych, ale i swobodnych dyskusji, obie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem prelegentów oraz uczestników biernych z całego kraju.

 

W tym roku po raz pierwszy konferencja miała trwać dwa dni i rozpocząć się 20 kwietnia. Jednak w wyniku pandemii została przeniesiona na 26 listopada 2020 roku i odbędzie się całkowicie w trybie zdalnym. Przewodnimi wydarzeniami będą: debata ekspertów (tłumaczona na język migowy), interdyscyplinarne sesje studencko-doktoranckie, odbywające się w kilku sekcjach tematycznych oraz panel profesorów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie prezentacja dorobku studentów kierunków artystycznych.

Do biernego uczestnictwa serdecznie zapraszamy:

 • studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków studiów,

 • artystów i pasjonatów sztuki,

 • uczniów szkół ponadpodstawowych, liceów i techników,

 • wszystkich zainteresowanych nauką, sztuką oraz spragnionych pasjonującej dyskusji,

 • pasjonatów tematów podejmowanych w ramach konferencji.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, śledzenia go i udostępniania na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/769727017149662

 

O NAS

„Między katedrą a katedrą” to cykliczny, interdyscyplinarny projekt studentów, doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz absolwentów zaprzyjaźnionych uczelni, którzy postanowili przyjrzeć się relacjom zachodzącym między chrześcijaństwem a nauką, kulturą i polityką – zarówno w historii, jak i obecnie. Chcemy pogłębiać wiedzę na temat wzajemnych powiązań, przybliżać ją szerszemu gronu odbiorców oraz zapraszać do otwartej dyskusji ludzi różnych środowisk, aby na tym gruncie budować mosty wzajemnego zrozumienia między religią a innymi ważnymi sferami życia człowieka. Mówimy zatem wewnątrz Uniwersytetu o tym, co wiąże się z Kościołem – stąd tytuł konferencji.

 
 

PLAN WYDARZENIA

*szczegółowy plan dnia z tematami poszczególnych referatów pojawi się bezpośrednio przed konferencją

26 LISTOPADA
12:00–12:30
DEBATA EKSPERCKA więcej informacji
13:30–13:45
PANEL STUDENCKO-DOKTORANCKI – REFERATY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ORAZ CZAS NA DYSKUSJĘ MODEROWANĄ PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
16:45–17:00
(uwaga: zmiana o 15 min! )
OTWARCIE KONFERENCJI
ORAZ WYKŁAD INAUGURACYJNY
12:30–13:30
PRZERWA
13:45–16:45
(uwaga: zmiana o 15 min! )
PRZERWA
PANEL PROFESORÓWwięcej informacji
ORAZ ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
17:00–19:30
 

PANEL PROFESORÓW

Tematem tegorocznego Panelu profesorów będzie:

Relacja człowiek–zwierzę. Świat (pod)dany czy oddany?

 

Zagadnienie obejmuje kwestie nie tylko ekologiczne, ale także moralne czy bioetyczne, w związku z czym zmusza do refleksji nad obecnymi, ale też historycznymi powiązaniami pomiędzy tymi dwoma współistniejącymi istotami.

 

Panel profesorów rozpocznie się o godz. 17:00 i potrwa do 19:30. Wydarzenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams oraz będzie transmitowane na żywo na Facebooku.

 

Wydarzenie Panel profesorów: www.fb.me/e/dz4ClQQRq

 

Szczegółowe informacje wraz z instrukcjami i linkami zostaną podane wkrótce.

W panelu udział wezmą:

kempa.jpg
2k.jpg
Ryszard Koziołek.jpg
Bez nazwy-2.jpg

Gościem Panelu profesorów będzie:

Tomasz Pietrzykowski.jpg

Zachęcamy do obserwowania wydarzenia, aby być na bieżącą z wszelkimi informacjami dotyczącymi Panelu profesorów:

www.fb.me/e/dz4ClQQRq

 

DEBATA EKSPERCKA

Podczas tegorocznej Debaty eksperckiej skupimy swoją uwagę na temacie:

Początek życia ludzkiego.

 

W obecnym czasie temat ten wzbudza wiele społecznych kontrowersji, dlatego pochylenie się nad nim z różniej perspektywy wydaje się niezwykle konieczne.

Celem konferencji jest popularyzacja nauki wśród szerokiego grona odbiorców, dlatego debata ekspercka będzie tłumaczona na Polski Język Migowy. Tłumaczenia podejmie się Maciej Pilecki - wykładowca języka migowego z trzydziestoletnim stażem, biegły sądowy języka migowego, nauczyciel akademicki języka migowego i pedagogiki specjalnej, CODA.

Transmisja debaty rozpocznie się o godz. 12.30 i potrwa do 13:30. Wydarzenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams oraz będzie transmitowane na żywo na Facebooku.

 

Wydarzenie Debaty eksperckiej: www.fb.me/e/1N9D5B5Fz

 

Szczegółowe informacje wraz z instrukcjami i linkami zostaną podane wkrótce.

W debacie udział wezmą:

ks-prof-Antoni-Bartoszek.png

Zachęcamy do obserwowania wydarzenia, aby być na bieżącą z wszelkimi informacjami dotyczącymi Debaty eksperckiej:

www.fb.me/e/1N9D5B5Fz

Debata ekspercka będzie tłumaczona na Polski Język Migowy.

Tłum Konferencji

PANEL STUDENCKO–DOKTORANCKI

Prelekcje studentów i doktorantów odbędą się w godzinach 13:45-16:45. Poza prezentacją referatów organizatorzy przewidują czas na dyskusję moderowaną przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Prelekcje odbędą się w 5 sekcjach tematycznych.

1. PRAWNA

 • mgr Miłosz Pilarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Tortury sądowe w nowożytnym procesie o czary

 • mgr Magdalena Sobas (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Klauzula sumienia a wolność religijna – doświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich

 • lic. Artur Tyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Relacja katolika ze środowiskiem naturalnym. Studium nad polskim systemem prawnym oraz nauczaniem Kościoła katolickiego 

2. HISTORYCZNA

 • mgr Agnieszka Baran (Uniwersytet Warszawski)
  Rola jezuitów w kształtowaniu nowego modelu oświaty w końcu XVIII wieku 

 • Tomasz Baran (Uniwersytet Wrocławski)
  Rola chrześcijanina w społeczeństwie w myśli kardynała Augusta Hlonda 

 • Kamil Soczek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Sacco di Roma jako katalizator wojen religijnych w nowożytnej Europie 

 • lic. Jarosław Zawisza (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Wojna zza biurka. Władze komunistyczne w Polsce wobec budownictwa sakralnego na przykładzie parafii w Czarkowie w dekanacie pszczyńskim

3. TEOLOGICZNO–FILOZOFICZNA

 • Katarzyna Bielecka (Uniwersytet Warszawski)
  Teologia feministyczna a współczesne dyskursy feministyczne 

 • mgr Michał Michalak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Anty-kościół jako dynamiczny i antytrynitarny organizm 

 • Karol Mordel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  Literatura jako dopełnienie teologii, czyli „Opowieści kanterberyjskie” jako antypodręcznik cnoty w rozumieniu św. Tomasza z Akwinu 

 • lic. Dawid Szombierski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Religia w świetle filozofii Artura Schopenhauera i Ludwiga Wittgensteina 

4. SPOŁECZNA

 • lic. Karolina Gryksa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Macierzyństwo wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – społeczna porażka czy Boży dar?  

 • mgr Joanna Matyja-Dudek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
  Źródła i cele ojcostwa. Inspiracje wypływające z antropologii chrześcijańskiej a wizja ojca w wybranych koncepcjach psychologii współczesnej 

 • Mateusz Pycka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Parafie archidiecezji katowickiej w Internecie podczas pandemii 

 • lic. Weronika Woyciechowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  Język religijny w mediach. Między polityką a religią

5. KULTUROZNAWCZA

 • mgr Vladimir Samsonov (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
  Wizerunek Polaka chrześcijanina w rosyjskiej literaturze nowoczesnej 

 • lic. Ireneusz Woźnica (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  Wenus i Saturn – harmonia i rozpad. O styku mitu, teologii i filozofii przyrody w „Dii gentium” M.K. Sarbiewskiego 

 • lic. Tomasz Wróblewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Wąż Ewy a wąż Ateny, czyli różne obrazy pełzającego gada w sztuce antycznej 

Niektóre sekcje tematyczne zostaną przeprowadzone równolegle. Szczegółowy harmonogram zostanie podany wkrótce.

 
 

WYSTAWA PRAC ARTYSTÓW

Pandemia postawiła nas przed nowymi wyzwaniami. W związku z brakiem możliwości przedstawienia prac na miejscu, przenosimy je w świat wirtualny. W tym roku będzie można zobaczyć je tutaj oraz na platformie: https://www.facebook.com/Miedzykatedrami.

W tym roku swoją twórczość artystyczną przedstawią:

DLA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH

Sesja studencko-doktorancka odbędzie się w godzinach od 13:45 do 16:30, przy użyciu platformy MS Teams. Link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową najpóźniej dzień przed konferencją.

Obrady konferencyjne odbędą się w pięciu sekcjach tematycznych:

 1. historycznej,

 2. prawnej,

 3. teologiczno-filozoficznej,

 4. społecznej,

 5. kulturoznawczej.

Opłata konferencyjna dla uczestników czynnych wynosi 30 zł. W razie rezygnacji z czynnego uczestnictwa w konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje na temat terminu i danych przelewu zostaną przesłane drogą mailową najpóźniej na tydzień przed konferencją.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej. Prelegenci, zainteresowani wydaniem artykułu w publikacji pokonferencyjnej, proszeni są o przesłanie go do 31 grudnia 2020 roku drogą mailową. Artykuł powinien poruszać tematykę zawartą w prelekcji konferencyjnej. Nadesłane treści podlegają osobnej kwalifikacji recenzentów, tym samym przesłanie artykułu nie jest gwarantem jego wydania.

Wydarzenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams oraz będzie transmitowane na żywo przez Facebooka konferencji. Uczestnicy czynni będą brali udział poprzez platformę Microsoft Teams.

 

ORGANIZATORZY

 • Studenckie Koło Naukowe Teologów UŚ

 • Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ

 • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Rodzinie PRO

 • Doktoranci WTL UŚ

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Karolina Koza – przewodnicząca (ISM: prawo, teologia)

 • Magdalena Biolik-Moroń (nauki o rodzinie, psychologia, teologia)

 • Karolina Gryksa (nauki o rodzinie, coaching, matematyka, pedagogika)

 • Justyna Kapłańska (filozofia, psychologia, teologia)

 • Karolina Kopczyńska (teologia)

 • Martyna Trajdos (historia)

 • Daniel Turczyn (grafika)

 • Emilia Wieczorek (teologia)

 • Jarosław Zawisza (historia, teologia)

KOMITET NAUKOWY

Aleksandra%20K%C5%82os-Skrzypczak_edited
DSC_5239%2520kopia%2520(2)_edited_edited

PATRONAT HONOROWY

 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
  prof. dr hab. Ryszard Koziołek

 • Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ
  ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ

PATRONAT MEDIALNY

TVP3_Katowice_podst.png
klub jagielonski.png
IMP-Logo-2-bialy.png
teologia.png
gosc.png
logo.png
PANOMEDIA-logo-white-orange kopia.png
em.png
wiara_logo.png
pressje.png
 

1/3
 
 

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna

Między katedrą a katedrą

Kościół a nauka, kultura i polityka

 • White Facebook Icon
uniwersytet-slaski_logo_poziome_biale.pn

© 2020 by Daniel Turczyn

Projekt finansowany/współfinansowany ze środków Samorządu Studenckiego

s.png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now