W ubiegłym roku została otwarta dodatkowa sekcja prawna ze względu na liczną ilość zakwalifikowanych referatów o tej tematyce. Proponowany podział sekcji tematycznych może ulec zmianie, gdyż jest on uzależniony od tematyki nadsyłanych abstraktów.

Przewidywana długość wystąpień to 15 minut. Abstrakty można przesyłać do 10 marca 2020 roku *. Abstrakt powinien liczyć do 250 słów. Zalecamy dołączyć do niego bibliografię (nie będzie się ona wliczać w limit słów). Mile widziane są tematy cechujące się interdyscyplinarnością. Abstrakty zostaną poddane merytorycznej ocenie pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Na tej podstawie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy zostanie otwarty 3 lutego. Wiadomość o zakwalifikowaniu referatów organizatorzy prześlą pocztą elektroniczną do 21 marca.

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia terminu.

Wytyczne oceny nadsyłanych abstraktów:

  1. Poziom merytoryczny (w tym jakość dołączonej bibliografii)

  2. Zgodność z tematyką konferencji

  3. Walor popularyzatorski
    Wystąpienia konferencyjne powinny być zrozumiałe dla słuchaczy także spoza danej dyscypliny, a nawet spoza Uniwersytetu. Prosimy zatem o unikanie zbyt specjalistycznego języka oraz zbyt wąskiej tematyki, które mogą stanowić barierę dla naukowych laików.

  4. Interdyscyplinarność

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje magister socjologii, doktor teologii moralnej Aleksandra Kłos-Skrzypczak. W komitecie naukowym znajdą się również przedstawiciele innych dyscyplin, w zależności od  tematyki nadesłanych abstraktów.

Opłata konferencyjna uczestników czynnych (prelegentów w sekcjach studencko-doktoranckich) wynosi 100 zł. Opłata dotyczy tylko osób, których referat został zakwalifikowany. Pokrywa ona koszty organizacji konferencji, materiałów i przerw kawowych. Opłata nie obejmuje kosztów obiadu – można go wykupić dodatkowo. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi. Prosimy o dokonywanie przelewów dopiero po wiadomości o zakwalifikowaniu Państwa referatu. Szczegółowe informacje zostaną podane w wiadomości e-mail.

 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now